#چالش_نوانگار_[رهایی]

 

به حال آینده گریستم..

اوایل هشتمین دهه ...به عشق آقا ...


روی دستش "پسرش" رفتولی "قولش نه"

نیزه ها تا "جگرش" رفت ولی "قولش نه"


این چه خورشید غریبی است که با حالِ نزار

پای "نعش قمرش" رفت ولی "قولش نه"


شیر مردی که در آن واقعه "هفتاد و دو" بار

دست غم بر "کمرش" رفت ولی "قولش نه"


هر کجا می نگری "نام حسین است و حسین"

ای دمش گرم "سرش" رفت ولی "قولش نه"


«صلے الله علیک یا اباعبدالله »+شعر از من نیست

++ همینجوری به عشق آقام 🖤

جا مانده ای بی قرار ...


معجزه آسمان :)


ملالی نیست جانم


له شدگانیم :/ (حاوی تصاویر خیلی دل خراش و اندوهناک )

  • ŇãşíМ ĶĥăŅŭМ
  • جمعه ۹ شهریور ۹۷
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

چهار فصل عاشقی :)

قربانت شوم ...


مرا با عید چه کار؟ 

تو که باشــی

روزی صد بار

به قربانگاه خواهم رفت :)

 

 

 

+عیدتون مبارکـ =)