یک چیزهایی یک وقت هایی کاملا اتفاقی پیش می آیند و تو نمی توانی در زمان و شرایط و موقعیت ناگهانی تصمیم درست را بگیری..

مسلما همه این شرایط را حتی یکبار هم شده تجربه کرده اند..

چیزی که از همه عذاب آور تر است حسرت بعد از آن موقعیت است!

در این شرایط است که دوست داری یک ساعت زمان داشته باشی ؛همه چیز را به عقب برگردانی و وقتی به موقعیت بحرانی میرسی درست ترین تصمیم را بگیری..

یا مثلا دلپذیر تر است که ناگهان یکی "کات" دهد و تو از روی صحنه پائین بیایی نفسی تازه کنی و بعد دوباره به صحنه برگردی و با " حرکت "  دوباره از نو آغاز کنی..


تاسف بر انگیز است اما باید بدانید هیچوقت چنین نخواهد شد.. زندگی یک واقعیت جاریست که به خاطر شادی دل هیچ کداممان لحظه ای باز نخواهد ایستاد..


بهترین کار این است که حواستان را شش دانگ جمع کنید که مبادا فرصت ها از دستتان برود و زیرکانه در هر شرایطی تصمیم منطقی و درست را اتخاذ کنید حتی اگر بر خلاف احساس قلبیتان باشد اما اگر هم به هر دلیلی نشد دنیا به آخر نخواهد رسید.. از تجاربتان پند بگیرید و با پشتکار دوباره به دل زندگی بزنید.

موفق باشید :)