کاش اتفاقی رخ دهد که ختم به خیر شود..

 

مثلا یک روز سرد زمستانی کنار خیابان؛ بی چتر زیر برف❄️ بمانم .. 

 

تو برایم ترمز بزنی!

 

روی صندلی عقب بنشینم و از صمیم قلب بگویم : خدا خیرتان دهد

 

با چشمان دریایی ات از آینه نگاهم کنی ، لبخند بزنی وزیر لب بگویی:

 

اگر آن خیر شما باشی ؛ که الهی آمین...با صدای من بشنوید :)