مرا با عید چه کار؟ 

تو که باشــی

روزی صد بار

به قربانگاه خواهم رفت :)

 

 

 

+عیدتون مبارکـ =)