همه ی فصل هارا دوست دارم

اما بهار برایم بیشتر لذت دارد ؛ وقتی میان کوچه باغ ها دستم را میگیری و با هم قدم میزنیم

 از عشقت می گویی و بعد می ایستی از درختی شکوفه ای میچینی

 لای موهایم میگذاری و چشمانت برق میزند

 

 همه ی فصل هارا دوست دارم

اما تابستان دوست داشتنی تر است ؛ وقتی توی باغ میوه دنبالم میکنی و درست وقتی خسته از دویدن به نفس نفس می افتم

یک دستت را دور کمرم می اندازی وبا دست دیگرآلبالو های خوش رنگ را از شاخه های خم شده روی سرمان میچینی ،

 موهایم را پشت گوشم میدهی و آلبالو هارا مثل گوشواره می اندازی روی گوشم

 

همه ی فصل هارا دوست دارم

اما پائیز دلچسب تر است ؛وقتی برگ های زرد خیابان را جمع میکنی و به حیاط خانه مان می آوری

  و با برگ ها قلب می سازی تا لب هایم را بخندانی

 

همه ی فصل هارا دوست دارم

اما زمستان را یک جور دیگر.. که برف ❄️بیارد ، آدم برفی بسازیم ، برف پرتاب کنیم  ، از سرما بلرزم و به آغوشت پناه بیاورم

دستان یخ کرده ام را محکم در دستانت بگیری و هُرم نفس هایت را هدیه شان کنی

 

همه ی فصل ها وقتی تــو هستی دوست داشتنی هستند یار جان :)باصدای من بشنوید :)