#رادیو بلاگی ها

#نوا نگار دومین آهنگ

 

 

دوست دارم رها باشم

از هر قید و بندی آزاد.. بی ذره ای ترس .. بی فکر آینده ای که در پیش است..

خیلی وقت است که هوس کرده ام؛

 آن شب که رُز به طبقه ی زیرین کشتی رفت و سبک بال تا پاسی از شب رقصید را تجربه کنم..

یک بی خیالی لذت بخش..

در جمع کسانی که بی خیال تر از من هستند؛ در حالی که شاید دردشان بیشتر و غمشان عمیق تر است .

کسانی که برایشان مهم نیست چه پوشیده ام، برایشان مهم نیست طعم اندیشه ام چیست و مذهبم کدام است

خسته ام از اینکه در حصار افکار مردمی باشم که به وجود عدالت پروردگارشان هم شک می برند

دوست دارم این حصار را بشکنم.. به تمام نگاه های نگرانشان لبخند بزنم و یک روز از عمرم را زندگی کنم. 

دوست دارم مثل پروانه ای سبک بال باشم و دنیای کوچکم را با ذوق و شوق ببینم .

یا پرنده ای باشم و بر فراز رودخانه نقره ای دنیای آنه شرلی پرواز کنم

روزی رها خواهم بود!حتی اگر آن روز آخرین روز عمرم باشد

 

+با صدای من بشنوید :)


 ++ از دوستانم محبوبه شب (مدیر وبلاگ گاه نوشت های من) و نار تی تی (مدیر وبلاگ گودزیلای لمیده بر ذهن) دعوت می کنم تا دیر نشده به این چالش بپیوندند :)